Startside

- Idræt om dagen

en aktivitet for dig

 

Nyheder:

Vi starter på forårets cykelture fra Guldager Hallen tirsdag kl. 9,30 d. 4. april som afsluttes med spisning af den medbragte madpakke ved kroketbanerne.

Fra generalforsamlingen d. 28.03.17;

Der var 2 på valg til Bestyrelsen, Ernst genvalgt som formand, Lise udtrådt, i stedet nyvalg af Verner Kargo

suppleant nyvalg af Bente Kusk Andreasen

Kontingentforhøjelse til 150 kr

se referat og formandsberetning på opslagstavlen

 

 

Formand:

 

Ernst Vedstesen

 

 

E-mail pinassen50@gmail.dk

 

Mobil: 60 65 03 48

 

 

Næstformand:

 

Gudrun Pedersen

 

 

 

 

Mail: gudrunp@hotmail.dk

 

Mobil: 24 25 80 03

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær: ikke udpeget

 

Kasserer:

 

Knud Ejlskov Andersen

 

 

Mail: .knud@eskatos.dk

 

Mobil: 21 64 56 98

 

WEBmaster

 

 

 

 

samt

 

Anne-Marie Nordentoft Hansen

 

 

 

Mail: mienordentoft@gmail.com

 

Mobil: 41 26 57 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vener Kargo Jensen

 

Mail: mariej@esenet.dk

 

Mobil 40 95 85 03

 

 

 

 

 

Suppleanter:

 

Roswita Jensen

 

 

mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 

og

 

 

 

 

 

 

 

Bente Kusk Andreasen

 

mobi: 22 41 11 39

SGI Idræt om dagen:

Tirsdag kl 9,30 –12,00 September - Marts

Guldager Idrætscenter Hallerne

Aktiviteter:

 

½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen

 

½ times orientering v/bestyrelsen

vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,

synger et par lystige sange -

musik v/Grethe Moesner

1½ times idræt efter eget valg:

Skumtennis, Badminton, Folkedans v/Grethe

Ringo, Bedstevolley eller Bordtennis

mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik

spille Bowls, Petanque, Bob eller Stigegolf.

Begge haller benyttes.

 

Hal 1:

Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley samt Ringo

 

Hal 2:

Skumtennis, Bowls, Petanque, Bob, Stigegolf +

3 Badmintonbaner

 

Bordtennis har eget lokale

 

Kontingent:

Kr. 150 00 for en vintersæson 2017/18

Kr. 20,00 for kaffen og rundstykke pr.gang.

 

Vi er p.t. 187 aktive medlemmer - 46 på ventelisten

Udenfor sæsonen i april måned:

 

spilles kroket og krolf på banen i Guldager,

 

ligesom der arrangeres:

cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe Moesner kvartetten

En sund sjæl

i et sundt legeme