Startside

I

 

 

 

  Idræt om dagen - en aktivitet for dig i Gulager Idrætscenter

 

Nyheder:

 

Sæsonafslutning, tirsdag d. 26. marts 2019, salg af spisebilletter a 50 kr d. 12. og 19 marts se mail fra formanden a 7. marts


indkaldelse til generalforsamling 26.03.2019 kl. 9 i Guldger Idrætscenter:

Dagsorden i h t vedtægterne

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbnw år

forelæggelse af 2018 regnskabet 

fastlæggelse af kontingent fior æaon 2019/2020

Behandling af evt indkomne forslag

Valg af formand, Ernst genostiller ikke

Valg af 1 bestyrelsesmedlem

samt 2 suppleanter

Valg af 2 revisorer

og 1 revisorsuppleant

Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtaglse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens adholdelse


Juleafslutning tirsdag den 4. december

 

Vi fejrere vort 10 års jubilæum den 6. november 2018.

med besøg af spillemandsgruppen Revl og Krat

 

De frivillige i Sydvestjysk Handicapdans har modtaget årets frivillighedspris  på 15.000 kr fra Johan Hoffman fonden.

Et stort TILLYKKE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand:

 

Ernst Vedstesen   

 

 

 

           Mobil:   60 65 03 48

 

 

 

 

 

Næstformand:

 

Verner  Kargo Jensen

 

 

 

Mobil:  40 95 85 03

 

 

 

 

 

 

Sekretær: 

 

        Bente  Kusk Andreasen

 

 

 

Mobil:  22 41 13 39

 

 

 

 

 

 

Kasserer:

 

Knud Ejlskov Andersen

 

 

 

           Mobil: 21 64 56 98

 

WEBmaster

 

 samt

 

 

 

Roswitha Jensen

 

 

 

 

Mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

Solvejg Tang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sund sjæl

i et sundt legeme

 

 

  SGI Idræt om dagen:

 

   Tirsdag kl 9,30 –12,00  September - Marts

   Guldager Idrætscenter

 

   Aktiviteter:


   ½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen


   ½ times orientering v/bestyrelsen                       

   vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,   

   synger et par lystige sange -

   musik v/Grethe Moesner

 

   1½ times idræt efter eget valg:

   Skumtennis, Badminton

   Folkedans v/Grethe Moesner

   Ringo, Bedstevolley, Bordtennis

   samt stolegymnastik v/Bente Borgen

   mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik       

   spille Bowls, New Age Kurling, Petanque, Bob

   eller Stigegolf


    Hal 1:

   Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley  Ringo samt

   afspændingsgymnastik


   Hal 2:

   Skumtennis, Bowls 2 el 3 baner,  Petanque,

   New Age Kurling, Bob og Stigegolf +

   3 Badmintonbaner samt 2 Bordtennisborde


    Kontingent:

    Kr. 150 00 for en vintersæson 2018/19

    Kr.  20,00 incl kaffen og rundstykke pr.gang.


    Vi er p.t. 203 aktive medlemmer - 7 på ventelisten     

     

    Udenfor sæsonen i april og august måned:


    spilles kroket og krolf på banen i Guldager,


    ligesom der arrangeres:

 

    cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

    deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.


   
Grethe Moesner Trioen