2018

I

 

 

 

  Idræt om dagen - en aktivitet for dig i Gulager Idrætscenter

 Juleafslutning 4. december 2018

2018 generalforsamling

Sydvestjysk Handicapdans

Bestyrelsens beretning 2017


Det igen blevet tid til generalforsamling.

Der har været megen mødeaktivitet for bestyrelsen i 2017.

Vi har de nødvendige bestyrelsesmøder for at aftale de store linjer. Da alle i bestyrelsen stort set

møder op hver gang, aftales resten over kaffen efter opstilling af borde og stole m.m.

Knud har kontakten til Esbjerg Kommune.

Ernst reserverer lokaler og har kontakten til SEPE.


Vi er 197 medlemmer. Vi har i år ekstraordinært optaget medlemmer fra vores venteliste.

Vi forventer at kunne optage den resterende del fra ventelisten til den nye sæson.


AKTIV TORSDAG

Der var ikke den forventede medlemsfremgang til AKTIV TORSDAG. Så efter nogle møder besluttede vi at nedlægge holdet og optage medlemmerne om tirsdagen. Vi og de medlemmer, der mødte op hver gang, var selvfølgelig kede af at holdet måtte lukke, for der var et ganske specielt sammenhold på holdet. Hermed lukkede vi også ned for floorball, men vi håber at få gang i det igen.


SGI Samvirke:

Som formand deltager Ernst i møderne i SGI Samvirke. Knud og Verner har også været med til et af møderne.

Det er lokalegebyr, der mest har været på dagsordenen her op til kommunalvalget.

Ellers er det udnyttelse og fordeling af lokaler i GI.


Cafeen:

Knud har den daglige kontakt med Cafeen. Ved den årlige forhandling af priserne på rundstykker. Kaffe, smørrebrød og drikkevarer er det Ernst og Knud, der sammen fører forhandlingerne. Vi fik presset priserne lidt i 2017. Vi lægger trods alt ca. 90.000,00 kr. i Cafeen på årsbasis.


Kaffepenge

Det at tilpasse antallet af rundstykker og kaffekander er en svær balance for bestyrelsen. Vi har en gang oplevet at der ikke var rundstykker nok ellers er der altid lidt overskud af rundstykker.

Vi opkræver 20 kr. for kaffe og 1/2 rundstykke. Det giver et lille overskud, som bruges i forbindelse med afslutninger, så vi kan holde prisen på 50 kr.

Vi opfatter betalingen på 20 kr. som en del af kontingentet og en forudsætning for at holde det lave kontingent. Vi har erfaret, at der ikke er de penge i kaffekassen, som svarer til antal fremmødte. Vi har nok taget det som en selvfølge, at alle betalte de 20 kr. hver gang.Nye tiltag:

Der er nogle der gik hjem efter kaffen. Vi efterlyste derfor nye tiltag specielt rettet mod denne gruppe. Straks var Bente Borgen med ideen at hun gerne ville lede stolegymnastik. Det kører fint med 8 – 12 deltagere. Tak for initiativet Bente.

Handicap Folkedans

Grethe Moesner spurgte bestyrelsen om vi ville optage Esbjerg Handicap Folkedans som en underafdeling. De dansede tidligere under Skads-Andrup folkedansere, som lukkede hen over sommeren. De har deres egen økonomi og kører helt selvstændig med egne ledere. Vi byder jer velkommen og glæder os til samarbejdet.


Konceptet:

Opvarmningen: Kaffepausen: Folkedans: Bedstevolley: Badminton: Skumtennis: Bordtennis: Bowls: Indendørs petanque: Ringo og Stigegolf kører bare rigtig godt, og det der er godt, er der ikke behov for at ændre på.

Vores ringo spillere har deltaget i 2 stævner, det ene ringo stævne blev afholdt i GI og bowls spillerne har deltaget i 4 stævner. I begge aktiviteter har vores spillere klaret sig rigtig godt.

 

Vi siger tak til instruktører og musik. Tak til Lise og Sonja. Tak til Grethe co. Tak til Bente Borgen. Tak til jer alle for jeres hjælpsomhed ved oprydning m.m.

En tak til personalet her i GI


Tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde.