Æresmedlemmer

Begrundelse Ernst

 

Har været vor Formand gennem foreningens første 10 år.

Tak fordi du og Erna fik ideen til at etablere Idræt om dagen i 2008, du har på foreningens hjemmeside beskrevet det store arbejde, der skulle til for at få Idræt om dagen igangsat.

 

Fra at der den første gang i november 2008 var 45 deltagere til, at vi gennem årene er vokset til i dag at have 214 medlemmer og med et gennemsnitligt fremmøde på ca. 150 aktive idrætsudøvere pr tirsdag, GODT GÅET.

Det må siges at være ret så ganske flot og en betydelig stor succes. Mange har været med  fra starter bl. a. Sonja og Hans Erik, Liselotte, Lise, Ester og Verner for at nævne et par stykker.

 

Starten gik gennem et samarbejde mellem SGI Seniorer og SGI Gymnastik og DGI konsulent Hans Verner Frandsen gav gode råd.

Vi er i dag en aktiv del af DGI Sydvest og i SGI samvirket.

 

Som bestyrelsesformand er du meget synlig og en særledes aktiv foregangsmand med mange ideer til nye tiltag.

Idræt om dagen kan derfor starte idrætsdagen med motionsgymnastik,  og der tilbydes i bordtennis på 2 borde, vi har 3 badmintonbaner, en skumtennisbane, samt 3 bowlsbaner i sving, 1- 2 petanquebaner, en bane med New age curling alt dette i Hal 2. I

hal 1 er også fyldt op, her er der gang i ringo og volley ligesom et stort antal medlemmer danser folkedans.

Og ikke at forglemme det seneste tiltag med sprælsk stolegymnastik.

.

Du synger for ”BoB, BoB” når vi synger fra DGI sangbogen i vor kaffepause.

Du har OBS på;  DGI stævner og mesterskaber, så vi får deltagere tilmeldt hertil.

 

Ja, jeg kan blive helt forpustet af at nævne alt det, du har fået gang i.

 

I bestyrelsen går du også foran, bl. a. når vi stiller borde og stole op.

Du smider om dig med stolene, som du aldrig havde bestilt andet. Nå, men du er jo også  den yngste af os, så det er vel at forvente.

 

Ernst jeg skal hilse dig fra Kim Schødt fra Idrætsrådet og Jørn Gade fra SGI samvirket, som gerne vil have været til stede i dag, men begge er arbejdsramte.

 

Idræt om dagen vil gerne overrække dig en gave som en stor tak for din betydningsfulde indsats.

 

  

Begrundelse Erna

 

Erna skal naturligvis også have en meget stor tak for den store indsats.

 

Erna har været så ganske betydningsfuld for Idræt om Dagen, både i etableringsfasen og gennem de førte 10 år.

 

Det forlyder, at du var den der gik forrest og var utrættelig i arbejdet, Idræt om dagen blev dit barn.

 

Erna er den samlende kraft i Idræt om dagen yderst tillidsfuld og deltager så godt som hun kan, når vi har gang i Idræt om dagen. I Aktiv Torsdag var hun endog med til at spille Floorball.

 

Du var den, der gik forrest, da vi selv arrangerede kaffepausen, smurte rundstykker så det knøg og lavede spandevis af kaffe.

 

I dag møder du sammen med bestyrelsen tidligt i Guldager Hallen, når vi gør klar til idræt, her har du taget opgaven med at vaske borde af, og det er ikke altid lige let at komme til, når stolene samtidig stilles op.

Du er heller ikke bleg for at tage gulvsvaberen, hvis du finder det på sin plads.

 

Når der afholdes bestyrelsesmøde hos Erna og  Ernst får vi friskpresset juice af forskellig slags og hjemmelavet marmelade ”NAM NAM” og kræser om os inden bestyrelsesmødet.

 

Erna giver gerne kram, når vi mødes. 1000 tak for det.

 

Som en velment tak for din indsats gennem årene,  overrækkes du denne personlige gave for din synlige indsats gennem de første 10 år.

 


.

 

 

PRESSOMTALE

Erna og Ernst Vedstesen startede Idræt om dagen i september 2008 i Guldager Idrætscenter.

Erna og Ernst beretter:

vi havde igennem længere tid talt om, at det kunne være spændende at lave aktiviteter for vor aldersgruppe/seniorer. 

Hal 2 i Guldager Idrætscenter var netop færdigbygget, og vi tog kontakt til bestyrelsen for SGI Gymnastik og forespurgte, om de havde nogle, der kunne tænke sig at være med til at starte Idræt om dagen.

Der kom positivt svar tilbage, at gymnastik pigerne Lise Thimsen fra Hjerting og Sonja Skovgaard fra Sædding gerne ville være med. Ernst var på det tidspunkt formand for SGI Veteraner. Så det blev til et samarbejde mellem SGI Gymnastik og SGI Veteraner.

Det første møde fandt sted i september 2008 i Guldager Idrætscenter, med deltagelse af  DGI idrætskonsulent Hans Verner Frandsen, samt SGI Veteraners bestyrelse og Ernst Vedstesen, fra SGI Gymnastik Lise Thimsen og Sonja Skovgaard, Ester og Verner Freund samt Erna Vedstesen, og en styregruppe blev nedsat med nævnte deltagere.

Erna og Ernst fortæller herom:

Vi inviterede gennem Hjerting Posten til den første Idræt om dagen den 4. november 2008, der kom 45 deltagere, vi havde seks aktivitetsdage inden jul med i alt 258 deltagere, som betalte 30 kr. pr. gang.

Vi kørte i realiteten, som en selvstændig forening. I august 2009 holdt vi et møde, hvor vi blev enige om at stifte en selvstændig forening og holdt stiftende generalforsamling med egne vedtægter. Vi valgte en bestyrelse, med Ernst Vedstesen som formand, næstformand Lise Thimsen, kasserer Verner Freund, Sonja Skovgaard og Erna Vedstesen.

Ansøgning om godkendelse blev sendt ti Esbjerg Kommune i september 2009. og vi er medlem af DGI og er optaget i SGI Samvirke.

Det er en arbejdende bestyrelse vi har, og ægtefæller slipper heller ikke for at blive inddraget i opgaverne. Det fungerer fint, alle hjælper hinanden og der er altid et smil på.

I dag er vi 214 registrerede medlemmer, som mødes tirsdag formiddag fra kl 9.30 til kl. 12 i Guldager Idrætscenter, hvor begge sportshaller benyttes, og med gennemsnitlig ca. 150 aktive idrætsudøvere pr. gang. Der betales 150 kr i kontingent for sæsonen fra september til april.

Vi mødes kl 9,30 først til en ½ times fælles motionsgymnastik med Lise Thimsen som instruktør til god musik og i en aktiv og munter atmosfære, og alle får god motion og sved på panden.

Derefter har vi en halv times pause, hvor vi nyder en kop kaffe og et halvt rundstykke. Vi synger  et par sange fra DGI sangbogen til musik med Grethe Moesner trioen, og nyder det sociale samvær. Formanden beretter om, hvad der rører sig indenfor SGI og DGI om aktiviteter, der tilbydes herfra af ture og stævner m.v.

Herefter fordeler vi os i de 2 sportshaller, hvor der kan spilles bordtennis, badminton, skumtennis, petanque, new age curling (rullesten) samt bowls (keglespil med asymmetriske kugler), sprælsk stolegymnastik, volley og ringo (netspil med ringe), ligesom folkedans under ledelse af den allestedsværende Grethe Moesner.

Alle har mulighed for at slutte dagen med afspændingsgymnastik.  

Ernst Vedstesen har været formand gennem de første 10 år,

Ernst Vedstesen ønskede på dagens generalforsamling ikke genvalg.

Den ny bestyrelse: Verne Kargo formand, Peter Sørensen, Bente Kusk Andresen, Roswitha Jensen  og Knud Ejlskov Andersen

Den nye formand udnævnte som sin første gerning: Erna og Ernst Vedstesen til ÆRESMEDLEMMER som tak for initiativet til foreningens etablering samt stort og værdifuldt arbejde gennem de første 10 år. Dette under stor applaus af generalforsamlingen.