Startside

Efterårsferie i uge 42, hvoefor der ikkke er idræt om dagen tirsdag den 19. oktober 2019
Sæsonoversigt 2021-22.


Velkommen til nuværende, tidligere og nye medlemmer.

Vi glæder os til at mødes til aktiviteter og hyggeligt samvær, tirsdag formiddag kl. 9.30 i Guldager Idrætscenter

Lidt praktisk information og vigtige datoer.

Sæsonoversigt 2021/2022
Tirsdage
19. oktober Ferie i uge 42 - ingen idræt.

7. december Juleafslutning
Vi slutter året af med normal idrætsdag,
men kl. 12 er der julefrokost og julehygge et par timer.

4. januar Start idræt 2022.

15. februar Ferie i uge 7 - ingen idræt.

29. marts Indendørssæsonen slutter med generalforsamling
Generalforsamlingen starter kl. 9.00 m. kaffe og rundstykke,
derpå opvarmning og idræt, kl.12 er der spisning - tak for i år.

5. april Start cykelture 
I april, maj og lidt ind i juni cykler og går vi, fra Guldager
Idrætscenter kl. 9,30. Turene arr. af deltagerne selv i ca. 2 timer
og er 15 - 20 km. Gåturene er på ca. 5 - 6 km. og varer ca. 1,5 time.

7. juni Sidste cykeltur - måske igen til Fanø?

9. aug. 2022 Start cykel- og gå-ture fra idrætscentret.


Følg os på Facebook: søg efter "SGI Idræt om dagen" og anmod om medlemskab,
eller: https://www.facebook.com/groups/658712708095689SGI Idræt om dagen har en FaceBook gruppe.

Navnet på gruppen er: SGI Idræt om dagen.

I denne tid hvor det er vigtig med hurtig kommunikation så har vi valgt denne løsning.

Vi opfordre så mange som muligt til tilmelde sig gruppen. Vi ved godt at ikke alle har FB, men håber at medlemmerne vil videregive information til andre medlemmer.

Link til FB gruppe:


https://www.facebook.com/groups/658712708095689

  


 
Formand:

 

Verner  Kargo Jensen

 Mobil:  40 95 85 03

 
 

 

 

 

 

Sekretær: 

 

         Solvejg Tang

          Mobil: 60 83 61 20

         

 


 

 

 

Kasserer:


Kirsten Lillerøj Kristensen

Mobil: 31 76 49 44

 


 

 

 

Roswitha Jensen

 Mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 
 

 

   
Næstformand      


             Peder Sørensen

             Mobil 41 31 47 61             
Suppleanter


Peder Krogsgaard


Bent Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe Moesner Trioen

En sund sjæl

i et sundt legeme

 

 

  SGI Idræt om dagen:

 

   Tirsdag kl 9,30 –12,00  September - Marts

   i Guldager Idrætscenter

 

   Aktiviteter:


   ½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen


   ½ times orientering v/bestyrelsen                       

   vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,   

   synger et par sange fra DGI sangbogen

   musik v/Grethe Moesner

 

   1½ times idræt efter eget valg:

   Skumtennis, Badminton

   Folkedans v/Grethe Moesner

   Ringo, Bedstevolley, Bordtennis

   samt stolegymnastik v/Bente Borgen

   mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik       

   spille Bowls, New Age Kurling, Petanque, Bob

   eller Stigegolf


    Hal 1:

   Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley  Ringo samt

   afspændingsgymnastik


   Hal 2:

   Skumtennis, Bowls 2 el 3 baner,  Petanque,

   New Age Kurling, Bob og Stigegolf +

   3 Badmintonbaner samt 2 Bordtennisborde


    Kontingent:

    Kr. 150 00 for en vintersæson 2018/19

    Kr.  20,00 incl kaffen og rundstykke pr.gang.


    Vi er p.t. 217 medlemmer      

     

    Udenfor sæsonen i april og august måned:


    spilles kroket og krolf på banen i Guldager,


    ligesom der arrangeres:

 

    cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

    deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.