Startside

Seneste nyt


Idræt om dagen - Indkaldelse generalforsamling

Hej Knud Ejlskov

Hermed indkalder SGI Idræt om Dagen til den udsatte generalforsamling som afholdes tirsdag den 7. september kl. 9,00 i hal 2.
Alle restriktioner er ophævet, så vi må have kaffebord, rundstykker, sang og alle aktiviteter incl. folkedans.
Men vi beder om at alle spritter af ved indgangen, inden kaffen og inden vi går i gang med aktiviteterne. Desuden beder vi om at man har sin egen kop med.
Efter generalforsamlingen starter vi op som vi plejer.
Kl. 9,00 generalforsamling og kaffe og slutter med et par sange.
Kl. 10,00 opvarmning i hal 1 med Lise Thimsen.
Kl. 10,30 alle aktiviteter som vi kender dem.
Kl. 11,30 slut for i dag.
PS info om tilmelding til ny sæson og betaling af kontingent udsendes efter generalforsamling.

Indkaldelsen med dagsorden er vedhæftet som PDF fil.

Vel mødt.
Bestyrelsen


Download vedhæftet filSGI Idræt om dagen har en FaceBook gruppe.

Navnet på gruppen er: SGI Idræt om dagen.

I denne tid hvor det er vigtig med hurtig kommunikation så har vi valgt denne løsning.

Vi opfordre så mange som muligt til tilmelde sig gruppen. Vi ved godt at ikke alle har FB, men håber at medlemmerne vil videregive information til andre medlemmer.

Link til FB gruppe:


https://www.facebook.com/groups/658712708095689

  


 
Formand:

 

Verner  Kargo Jensen

 Mobil:  40 95 85 03

 
 

 

 

 

 

Sekretær: 

 

         Solvejg Tang

          Mobil: 60 83 61 20

         

 


 

 

 

Kasserer:


Kirsten Lillerøj Kristensen

Mobil: 31 76 49 44

 


 

 

 

Roswitha Jensen

 Mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 
 

 

   
Næstformand      


             Peder Sørensen

             Mobil 41 31 47 61             
Suppleanter


Peder Krogsgaard


Bent Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe Moesner Trioen

En sund sjæl

i et sundt legeme

 

 

  SGI Idræt om dagen:

 

   Tirsdag kl 9,30 –12,00  September - Marts

   i Guldager Idrætscenter

 

   Aktiviteter:


   ½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen


   ½ times orientering v/bestyrelsen                       

   vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,   

   synger et par sange fra DGI sangbogen

   musik v/Grethe Moesner

 

   1½ times idræt efter eget valg:

   Skumtennis, Badminton

   Folkedans v/Grethe Moesner

   Ringo, Bedstevolley, Bordtennis

   samt stolegymnastik v/Bente Borgen

   mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik       

   spille Bowls, New Age Kurling, Petanque, Bob

   eller Stigegolf


    Hal 1:

   Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley  Ringo samt

   afspændingsgymnastik


   Hal 2:

   Skumtennis, Bowls 2 el 3 baner,  Petanque,

   New Age Kurling, Bob og Stigegolf +

   3 Badmintonbaner samt 2 Bordtennisborde


    Kontingent:

    Kr. 150 00 for en vintersæson 2018/19

    Kr.  20,00 incl kaffen og rundstykke pr.gang.


    Vi er p.t. 217 medlemmer      

     

    Udenfor sæsonen i april og august måned:


    spilles kroket og krolf på banen i Guldager,


    ligesom der arrangeres:

 

    cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

    deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.