Startside

I

 

 

 

Idræt om dagen - en aktivitet for dig i Guldager Idrætscenter

Dyrk motion ikke for at leve længe,

dyrk motion for at være sund og rask når du dør


 


Sæson 2020/21 er igang  i GULDAGER IDRÆTSCENTER

tirsdage kl 9,30 - 12

på vor generalforsamlingen blev vedtaget et 

årligt kontingent på 400,00  dækker nu også kaffe og rundstk.

skal indbetales på vor nye konto i Jyske Bank

Bank reg. 5095  kontonr.  1850416

husk at skrive dit navn i teksten

vi bruger ikke længere kontanter (dvs de 20 kr. er slut)


NYHED:

SGI Idræt om dagen har oprettet en FaceBook gruppe.

Navnet på gruppen er: SGI Idræt om dagen.

I denne tid hvor det er vigtig med hurtig kommunikation så har vi valgt denne løsning.

Vi opfordre så mange som muligt til tilmelde sig gruppen. Vi ved godt at ikke alle har FB, men håber at medlemmerne vil videregive information til andre medlemmer.

Link til FB gruppe: https://www.facebook.com/groups/658712708095689

 


Corona anvisningerne fremlagt af vor formand skal følges


Kære medlemmer!
Så kom der nye retningslinjer, og det er med begrænsningen 

kun 50 personer i hver hal.
For at alle får mest ud af det, så har bestyrelsen besluttet

at bruge "rotations-princippet",

som vi kender fra tilskuer-begrænsningen ved større sportsarrangementer.
Det går ud på, at vi skiftevis udelukkes fra at komme en enkelt tirsdag.
Så for at holde antallet nede under 50 i hver hal, incl. ledere og hjælpere,

så ser fremtiden sådan ud, indtil det hæves til 100 personer igen.

Tirsdagene d. 22 sept. - 20. okt. - 10. nov. - 1. dec. er der ikke adgang for Bedste-wolly- og Badminton spillere.

Tirsdagene d. 29. sept. - 27. okt. - 17. nov. - 8. dec. er der ikke adgang for Bowls- og Skumtennis spillere.

Tirsdagene d. 6. okt. - 3. nov. - 24. nov. er der ikke adgang for Ringo- og Stoletræning deltagere.

De små aktiviteter er velkommen hver tirsdag.

Tirsdag d. 13 okt. er der efterårsferie-lukket.

Så snart antallet hæves igen, er alle velkommen, ellers fortsætter skiftet i viste rækkefølge.

I tirsdags var en deltager så uheldig at glide i harpiks og brække sin hånd. Vi har nu anskaffet engangs-isposer, så er uheldet ude, så henvend jer til en fra bestyrelsen.

Fra på tirsdag er der opvarmning v. Lise og Bente i begge haller fra start, derefter kaffe.

Stoletræningen flytter ind i hal 2, da rummet er for lille, til de mange der ønsker det.

Håber på forståelse i den situation vi alle befinder os i, med de skærpede retningslinjer, og at vi passer på hinanden.

Med venlig hilsen - og vi ses.
Bestyrelsen 


 

Formand:

 

Verner  Kargo Jensen

 Mobil:  40 95 85 03

 

 

 

 

 

 
Sekretær: 

 

         Solvejg Tang

          Mobil: 60 83 61 20

         

 


 

 

 Kasserer:


Kirsten Lillerøj Kristensen

Mobil: 31 76 49 44

 


 

 

 

Roswitha Jensen

 Mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 
 

 

   
Næstformand      


             Peder Sørensen

             Mobil 41 31 47 61             
Suppleanter


Peder Krogsgaard


Bent Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe Moesner Trioen

En sund sjæl

i et sundt legeme

 

 

  SGI Idræt om dagen:

 

   Tirsdag kl 9,30 –12,00  September - Marts

   i Guldager Idrætscenter

 

   Aktiviteter:


   ½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen


   ½ times orientering v/bestyrelsen                       

   vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,   

   synger et par sange fra DGI sangbogen

   musik v/Grethe Moesner

 

   1½ times idræt efter eget valg:

   Skumtennis, Badminton

   Folkedans v/Grethe Moesner

   Ringo, Bedstevolley, Bordtennis

   samt stolegymnastik v/Bente Borgen

   mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik       

   spille Bowls, New Age Kurling, Petanque, Bob

   eller Stigegolf


    Hal 1:

   Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley  Ringo samt

   afspændingsgymnastik


   Hal 2:

   Skumtennis, Bowls 2 el 3 baner,  Petanque,

   New Age Kurling, Bob og Stigegolf +

   3 Badmintonbaner samt 2 Bordtennisborde


    Kontingent:

    Kr. 150 00 for en vintersæson 2018/19

    Kr.  20,00 incl kaffen og rundstykke pr.gang.


    Vi er p.t. 217 medlemmer      

     

    Udenfor sæsonen i april og august måned:


    spilles kroket og krolf på banen i Guldager,


    ligesom der arrangeres:

 

    cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

    deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.