Startside

 

 

  SGI Idræt om dagen:

 

   Tirsdag kl 9,30 –12,00  September - Marts

   i Guldager Idrætscenter

 

   Aktiviteter:


   ½ times gymnastik for alle v/Lise Thimsen


   ½ times orientering v/bestyrelsen                       

   vi nyder en kop kaffe og ½ rundstykke,   

   synger et par sange fra DGI sangbogen

   musik v/Grethe Moesner

 

   1½ times idræt efter eget valg:

   Skumtennis, Badminton

   Folkedans v/Grethe Moesner

   Ringo, Bedstevolley, Bordtennis

   samt stolegymnastik v/Bente Borgen

   mulighed for stræk- & afspændingsgymnastik       

   spille Bowls, New Age Kurling, Petanque, Bob

   eller Stigegolf


    Hal 1:

   Gymnastik, Folkedans, Bedstevolley  Ringo samt

   afspændingsgymnastik


   Hal 2:

   Skumtennis, Bowls 2 el 3 baner,  Petanque,

   New Age Kurling, Bob og Stigegolf +

   3 Badmintonbaner samt 2 Bordtennisborde


    Kontingent:

    Kr. 150 00 for en vintersæson 2018/19

    Kr.  20,00 incl kaffen og rundstykke pr.gang.


    Vi er p.t. 217 medlemmer      

     

    Udenfor sæsonen i april og august måned:


    spilles kroket og krolf på banen i Guldager,


    ligesom der arrangeres:

 

    cykelture i Esbjerg områdets natur eller til Fanø af

    deltagerne selv - koordinator Lise Thimsen.


   
Marts 2021

Stadig ingen Idræt om dagen.


SGI Idræt om dagen -Generalforsamling 20/21 udskudt

Kære medlemmer!

For "SGI Idræt om dagen" er sæsonen slut, da forsamlingsforbuddet stadig
er 5 personer indendørs, også ved generalforsamlinger.

Derfor må vi desværre udskyde generalforsamlingen til tirsdag den 7.
september 2021.

Vi håber at se jer igen til den nye sæson 2021/2022, da vi alle er
vaccineret mod Corona, og kan forhåbentlig se frem til mere normale
tilstande.

Indtil da ønsker vi jer en god påske og en dejlig dansk sommer, igen.

Med venlig hilsen, bestyrelsen

Verner Kargo Jensen


GENERALFORSAMLING SGI Idræt om dagen


SGI Idræt om dagen indkalder hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 9.00 i Guldager Idrætscenter. Dagsorden i henhold til vedtægterne.


  1. Vi gør opmærksom på, at hvis forsamlingsreglerne ikke gør det muligt

at holde generalforsamling i marts, så udskydes den til tirsdag den 7. sept. 2021.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af evt. indkomne forslag.  
  6. Valg af formand.       På valg: Verner Kargo Jensen.
  7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.     På valg: Peder Sørensen.

samt 2 suppleanter.         Nuværende:  Peder Krogsgaard og Bent Christensen

  1. Valg af 2 revisorer.   Nuværende: Anders Jensen og Svend Aage Sørensen.

og 1 revisorsuppleant.     Nuværende: Thomas Hansen 

  1. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Sædding, den 1. marts 2021          Med venlig hilsen b


Kære medlemmer!

Der er forår i luften, og dermed også vores årlige generalforsamling,
den sidste tirsdag i marts. Sådan har det været på nær sidste år, for da
kom Coronaen, og der blev indført forsamlingsforbud. Ingen havde troet
det ville vare et helt år, men nu står vi i samme situation, og må nok
endnu engang udskyde generalforsamlingen til efteråret.

Vi har valgt - ifølge DGIs jurist - at indkalde rettidig til den
ordinære generalforsamling den 23. marts 2021, men gøre opmærksom på, at
hvis forsamlingsreglerne ikke gør det muligt, så udskydes den til den 7.
sept.2021. Antal deltagere ved generalforsamlinger, var sidste år på 500
personer der sidder ned, så den mulighed har vi, hvis det hæves dertil
igen. Vi var ca. 130 personer.

Den 10 marts er der online møde med DGI og Esbjerg Kommune, der vil
fortælle om alle Corona-restriktionerne ved genåbning af foreningslivet,
som i august sidste år ved nedlukningen.

  Vi håber at vaccinen kan gøre, at vi til september får nogenlunde
normale aktivitetsmuligheder, og en hverdag med noget i kalenderen, for
der er "langt mellem snapsene", som man siger.

Det er nok for optimistisk at sige vi ses sen 23., men kom ud og nyd
naturen - gå eller cykkel  en tur - kun med dem du plejer at ses med,
det vil hjælpe os alle sammen gennem Coronaen.

Se vedhæftede dagsorden til generalforsamlingen.

Mange hilsner fra bestyrelsen - Verner Kargo Jensen
Vi havde alle håbet, at vi igen kunne mødes tirsdag til en gang Idræt om dagen. Det er desværre ikke muligt på grund af forsamlingsforbuddet, 

Vi krydser fingre for at forsamlingsforbuddet bliver forhøjet .


SGI Idræt om dagen har en FaceBook gruppe.

Navnet på gruppen er: SGI Idræt om dagen.

I denne tid hvor det er vigtig med hurtig kommunikation så har vi valgt denne løsning.

Vi opfordre så mange som muligt til tilmelde sig gruppen. Vi ved godt at ikke alle har FB, men håber at medlemmerne vil videregive information til andre medlemmer.

Link til FB gruppe:


https://www.facebook.com/groups/658712708095689

  


 
Formand:

 

Verner  Kargo Jensen

 Mobil:  40 95 85 03

 
 

 

 

 

 

Sekretær: 

 

         Solvejg Tang

          Mobil: 60 83 61 20

         

 


 

 

 

Kasserer:


Kirsten Lillerøj Kristensen

Mobil: 31 76 49 44

 


 

 

 

Roswitha Jensen

 Mobil: 30 27 14 76

 

 

 

 
 

 

   
Næstformand      


             Peder Sørensen

             Mobil 41 31 47 61             
Suppleanter


Peder Krogsgaard


Bent Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grethe Moesner Trioen

En sund sjæl

i et sundt legeme